Rozstrzygnięcie konkursu! Nowy chlebek otrzymuje nazwę Siemitek…

Rozstrzygnięce konkursu na nazwę chlebaMagdalena G. – klientka z Otrębus – laureatką konkursu!

Na konkurs wpłynęły 122 propozycje i 32 po terminie. Łącznie 154 nazwy. Zapraszamy do zapozniania się ze szczegółami:

Powołana przez kierownictwo piekarni komisja w składzie:

  • przewodniczący mgr Dariusz Biernacki, profesor Prywatnej Wyższej Szkoły Muzycznej w W-wie i zarazem prezes Milanowskiego Towarzystwa Letniczego,
  • red. Andrzej Pettyn, autor książek o Milanówku,
  • dr Janusz Witaszczyk, założyciel piekarni,
  • mgr M.A. Maciej Witaszczyk, dyrektor zarządzający piekarnią.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszonymi propozycjami komisja wybrała, spośród zgłoszonych, nazwę dla nowego chleba – Siemitek.

Jakie nadeszły inne propozycje na konkurs? – pytamy Macieja Witaszczyka, bo klienci piekarni zainteresowali się nowym pieczywem i konkursem.

Propozycje były bardzo różne.- mówi Maciej Witaszczyk – W większości odbiegały od rozpowszechnionej wcześniej receptury naszego chleba. Nam zależało na tym by nazwa wiązała się z recepturą, która powstawała powoli w konsultacji z pojedynczymi klientami i w trosce o pewne tendencje w światowej sztuce piekarniczej, które dążą do udostępnienia produktu zdrowego, powstrzy-mującego tendencję do tycia i zadowalającego smakowe gusta Polaków!

Ponieważ  klienci naszej piekarni – mówi senior milanowskiego piekarnictwa dr Janusz Witaszczyk –  interesują się zgłoszonymi propozycjami i pytali o nadesłane propozycje, podajemy choćby kilka z nich: Chleb Szlachecki, Ludowy, Milanowiecki, Kołacz, Wenus, Podpłomyk, Maraton, Ziarenko, Piegus, Piegusek, Pański, Złocisty, Milanek, Chrupek, Rolnika, Skandynawski. Smakus,

Nazwę Siemitek zaproponowała klientka z Otrębus – Magdalena G. Już wkrótce pokażemy nagrodę i opublikujemy wywiad ze zwyciężczynią konkursu!